Výpis zboží

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.


Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou dobírkou.
Při volbě platba převodem proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží administrátorem obchodu a následně je zákazníkovi odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily: souhrn objednávky - v okamžiku odeslání objednávkyúdaje pro provedení platby - pokud je zvolena platba převodeminformace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště

Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu info@dommio.cz
b) doporučeným dopisem na adresu

DOMMIO CZ s.r.o.
Průmyslová 9
46601 Jablonec nad Nisou

Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru www.dommio.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost DOMMIO CZ s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace na eshopu společnosti DOMMIO CZ s.r.o. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání aplikace, aktualizace aplikace apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti DOMMIO CZ s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti DOMMIO CZ s.r.o.. DOMMIO CZ s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost DOMMIO CZ s.r.o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru a serveru dommio.cz

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje pro eshop společnosti DOMMIO CZ s.r.o., právo písemně požádat společnost o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává.